FM نیرماالا Sitharaman رسانه ها در مورد اقتصاد ، بسته محرک | اخبار

12 نوامبر 2020 ، 03:20 PM ISTمنبع: Times Now

وزیر مالیه اتحادیه نیرماالا سایتارامان پیش از بسته سوم اقتصادی در یک کنفرانس مطبوعاتی سخنرانی کرد. FM Sitharaman بسته محرک جدید تحت Aatmanirbhar Bharat 3.0 را اعلام کرد. وزیر دارایی از “تولید انگیزه تولید اتمانیربهر بهارات” برای 10 بخش خبر داد. FM Sitharaman همچنین اعلام کرد “Atmannirbhar Bharat Rozgar Yojana” برای ایجاد انگیزه در فرصت های شغلی در مرحله بهبود Covid راه اندازی شده است.