Digvijaya Singh به نخست وزیر مودی: “لجاجت را رها کن چون مسئله کشاورزان است” | اخبار

دسامبر 09 ، 2020 ، 02:28 PM ISTمنبع: ANI

Digvijaya Singh رهبر کنگره در تاریخ 09 دسامبر “به نخست وزیر نارندرا مودیتو” توصیه کرد “لجبازی” را ترک کند زیرا این امر مربوط به کشاورزان است. “مودی جی باید لجبازی خود را ترک کند. این مسئله مربوط به کشاورزان است ، چنین لجبازی برای هیچ کس مناسب نیست. هر سه قانون باید لغو شود. کمیته مشترک پارلمانی باید تشکیل شود که پس از گفتگو با کشاورزان راه حلی پیدا کند. ” در جلسه مخالفت با رئیس جمهور کویند که امروز برنامه ریزی شده بود ، وی گفت ، “بله ، رئیس جمهور در این زمینه چه کاری می تواند انجام دهد؟” تحریک علیه سه قانون مزرعه در مرزهای پایتخت ملی ادامه دارد.