dhami: دولت دستورالعمل‌هایی را برای رانندگی ضد تجاوز در اوتاراکند آماده کرده است: CM Dhami | اخبار

26 مه 2023، 05:59 عصر ISTمنبع: ANI

پوشکار سینگ دهمی، وزیر ارشد، پوشکار سینگ دهمی، در 26 مه، پیش از اجرای عملیات ضد تجاوز در بخش‌هایی از اوتاراکند، گفت که دولت دستورالعمل‌هایی را برای تجاوز آماده کرده است. از تجاوز درایو هموار. ما اسناد مسئول تغییرات جمعیتی را بررسی و تأیید خواهیم کرد. هدف ما ایجاد مشکل برای مردم عادی نیست.»

مطالب جدید خواندنی  Andhra CM Jagan Mohan Reddy در Raja Syamala Srilakshmi Maha Yagnam در Vijayawada شرکت می کند | اخبار