DGCA اخطاریه هایی را به مدیر عامل ایر ایندیا و رئیس ایمنی پرواز صادر می کند که خلبان اجازه ورود دوست را به داخل کابین می دهد | اخبار

30 آوریل 2023، 08:48 عصر ISTمنبع: اکنون آینه

DGCA اخطاریه ای را برای کمپبل ویلسون مدیر عامل ایر ایندیا صادر کرده است. این امر پس از آن اتفاق می افتد که شرکت هواپیمایی در 27 فوریه در حین پرواز دبی-دهلی از یک خلبان که دوستی را به داخل کابین دعوت کرده بود، گزارش نداد. یکی از خدمه کابین پرواز از DGCA در مورد پذیرش دوستی توسط خلبان به داخل کابین شکایت کرد.