danielle mate: PM Modi یک عنصر خلاقانه برای خودش دارد می گوید، Danielle Mate | اخبار

23 مه 2023، 10:23 صبح ISTمنبع: TOI.in

ما در مورد اینکه چگونه هند و استرالیا می توانند بهتر کار کنند و موضوعات خلاق را تشویق می کنند، به خصوص در دانشگاه صحبت کردیم. او یک عنصر خلاقانه برای خودش دارد… من فکر می‌کنم که تلاقی‌های فرهنگی زیادی در هنر و همچنین فقط از نظر فرهنگی وجود دارد. شباهت های زیادی بین دو کشور ما وجود دارد که بسیار زیباست.