crpf: مقامات پلیس به قهرمانان کشته شده CRPF ادای احترام می کنند | اخبار

09 آوریل 2023، 10:56 صبح ISTمنبع: TOI.in

مسئولان پلیس به مناسبت روز رشادت CRPF در روز یکشنبه به قهرمانان و شهدای نیروی انتظامی مرکزی ادای احترام کردند. روز شجاعت هر سال در 9 آوریل جشن گرفته می شود تا به یاد شجاعت نشان داده شده در سال 1965 توسط CRPF علیه ارتش پاکستان باشد.

مطالب جدید خواندنی  دکتر راندیپ گولریا می گوید: افزایش کووید-19: اکثر موارد خفیف هستند، اما افراد باید رفتار مناسب کووید را دنبال کنند | اخبار