Covid-19: PM Modi برای بررسی پیشرفت واکسن به مرکز Zydus Cadila می رسد | اخبار

28 نوامبر 2020 ، 11:04 AM ISTمنبع: بار اکنون

نخست وزیر نارندرا مودی در چارچوب بازدید از سه شهر خود برای بررسی روند تولید و ساخت واکسن COVID-19 از کارخانه Zydus Cadila در نزدیکی احمدآباد در گجرات بازدید کرد. قرار است PM Modi بعداً در همان روز از دو مرکز واکسن COVID-19 دیگر در پونا و حیدرآباد بازدید کند. PMO گفت: “فردا ، نخست وزیر نارندرا مودی برای بازدید شخصی از مراحل ساخت و تولید واکسن به یک سفر سه شهرستانه آغاز خواهد شد. وی از پارک Zydus Biotech در احمدآباد ، بهارات Biotech در حیدرآباد و م Instituteسسه سرم هند در پونا بازدید خواهد کرد. جمعه.