Covid-19: Pfizer می گوید واکسن آن 90٪ در آزمایش فاز 3 موثر است | اخبار

نوامبر 09 ، 2020 ، 07:49 PM ISTمنبع: آینه حالا

واکسنی که به طور مشترک توسط Pfizer و BioNTech تولید شده است ، 90 درصد در پیشگیری از عفونت های Covid-19 در آزمایشات فاز 3 موثر است. این موضوع روز دوشنبه توسط شرکت ها اعلام شده است. در سطح جهان ، اکنون بیش از 50 میلیون نفر توسط Covid-19 مورد حمله قرار گرفته اند. طبق یافته های اولیه ، محافظت در بیماران هفت روز بعد از دو دوز دوم و 28 روز پس از اولین دوز حاصل شد.