Covid-19: 70،000 واکسیناسیون ، 30،000 دیگر از بخش خصوصی ، برای عکسبرداری | اخبار

29 نوامبر 2020 ، 01:44 PM ISTمنبع: TOI.in

دولت در حال تهیه لیستی از واکسیناتورهای مورد نیاز برای تزریق واکسن Covid-19 است – از نظر جمعیت با اولویت 30 کرور در ماه های اولیه 2021 و به تدریج برای سایر افراد. منابع رسمی گفتند ، در حالی که حدود 70،000 واکسیناسیون در بخش دولتی وجود دارد ، بخش خصوصی احتمالاً حدود 30،000 سهم دیگر را شامل می شود ، از جمله پزشکان ، پرستاران و تکنسین های آزمایشگاهی که می توانند مردم را خنثی کنند پس از تأیید واکسن SARS-CoV2 در کشور. 70،000 واکسیناسیون در بخش دولتی در حال حاضر بخشی از برنامه ایمن سازی جهانی است. اکثر آنها در مرحله اول ایمن سازی Covid هنگامی که تمرکز بر مراقبت های بهداشتی و سایر کارگران خط مقدم باشد ، فعالیت خواهند کرد.