Covid-19: پلیس راهپیمایی آگاهی عمومی را در ماسوری برگزار می کند | اخبار

10 نوامبر 2020 ، 07:35 PM ISTمنبع: TOI.in

پلیس ها با استناد به بیماری همه گیر در حال انجام و تهدید به عفونت ویروس کرونا ، یک همایش آگاهی عمومی در ماسوری ترتیب دادند. با پلاکاردهایی که مردم را به ماسک زدن و حفظ فاصله اجتماعی ترغیب می کنند ، پلیس در مکان های مختلف شهر تجمع می کند. Mussoorie Kotwal Devendra Aswal به مناسبت دیپاوالی فراخوان مردم را برای پیروی از فاصله اجتماعی ، ماسک زدن و کلاه ایمنی صادر کرد. وی همچنین گفت که خطر ویروس کرونا همچنان وجود دارد و مردم باید اقدامات احتیاطی را انجام دهند.