Covid-19: ویروس کرونا ویروس هند در نوامبر کمترین میزان در 4 ماه گذشته است | اخبار

01 دسامبر 2020 ، 08:33 AM ISTمنبع: TOI.in

هند در ماه نوامبر 12.8 لک (مورد) جدید Covid-19 را ثبت کرده است ، کمترین میزان در چهار ماه گذشته ، در حالی که مرگ و میر ناشی از ویروس کمترین میزان در پنج ماه گذشته از ژوئن بوده است. در ماه نوامبر ، تعداد کشته شدگان کوید در این کشور به شدت کاهش یافت ، در این ماه 15،494 مورد کشته ثبت شد ، در حالی که 23،472 مورد در ماه اکتبر کاهش داشت. طبق داده های جمع آوری شده از دولت های ایالتی ، میزان نوامبر کمترین میزان مرگ از 11،988 مرگ در ژوئن در این کشور بوده است.

مطالب جدید خواندنی  مفتی مهبوبه در مورد واکنش تهاجمی هند به چین در هنگام مواجهه با LAC شک و تردید ایجاد کرد | اخبار