Covid-19: ویروس کرونا ویروس هند در نوامبر کمترین میزان در 4 ماه گذشته است | اخبار

01 دسامبر 2020 ، 08:33 AM ISTمنبع: TOI.in

هند در ماه نوامبر 12.8 لک (مورد) جدید Covid-19 را ثبت کرده است ، کمترین میزان در چهار ماه گذشته ، در حالی که مرگ و میر ناشی از ویروس کمترین میزان در پنج ماه گذشته از ژوئن بوده است. در ماه نوامبر ، تعداد کشته شدگان کوید در این کشور به شدت کاهش یافت ، در این ماه 15،494 مورد کشته ثبت شد ، در حالی که 23،472 مورد در ماه اکتبر کاهش داشت. طبق داده های جمع آوری شده از دولت های ایالتی ، میزان نوامبر کمترین میزان مرگ از 11،988 مرگ در ژوئن در این کشور بوده است.