COVID-19: وزارت بهداشت می گوید: Govt هرگز در مورد واکسیناسیون کل کشور صحبت نکرد اخبار

دسامبر 01 ، 2020 ، 11:57 PM ISTمنبع: ANI

راجش بوشن ، دبیر وزارت بهداشت و رفاه خانواده ، درمورد اینکه واکسیناسیون کل کشور چقدر زمان می برد ، توضیح داد که دولت مرکزی هرگز در مورد واکسیناسیون کل کشور صحبت نکرده است. وی گفت: “مهم است كه ما چنین مسائل علمی را فقط براساس اطلاعات واقعی بحث كنیم.”