Covid-19: هند 9 میلیون مورد را ثبت می کند ، پس از ایالات متحده دومین کشور جهان است | اخبار

20 نوامبر 2020 ، 08:33 AM ISTمنبع: TOI.in

هند پس از ایالات متحده به دومین کشور جهان تبدیل شده است که 9 میلیون مورد Covid-19 را ثبت کرده است. در سمت روشن تر ، 22 روز طول کشید تا تعداد از 8 میلیون افزایش یابد ، و این دومین رشد کندترین رشد یک میلیون عفونی در کشور است و نشان دهنده کند شدن روند همه گیری در هفته های اخیر است. در روز پنجشنبه ، هنگامی که هند 46260 مورد را ثبت کرد ، به نقطه عطف تلخ رسید و در مجموع 90،03،800 مورد ثبت شد.