Covid-19: هند 9 میلیون مورد را ثبت می کند ، پس از ایالات متحده دومین کشور جهان است | اخبار

20 نوامبر 2020 ، 08:33 AM ISTمنبع: TOI.in

هند پس از ایالات متحده به دومین کشور جهان تبدیل شده است که 9 میلیون مورد Covid-19 را ثبت کرده است. در سمت روشن تر ، 22 روز طول کشید تا تعداد از 8 میلیون افزایش یابد ، و این دومین رشد کندترین رشد یک میلیون عفونی در کشور است و نشان دهنده کند شدن روند همه گیری در هفته های اخیر است. در روز پنجشنبه ، هنگامی که هند 46260 مورد را ثبت کرد ، به نقطه عطف تلخ رسید و در مجموع 90،03،800 مورد ثبت شد.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>