Covid-19: هند در باشگاه 2 نفره با یک موج تاکنون | اخبار

09 دسامبر 2020 ، 08:30 AM ISTمنبع: TOI.in

از آنجایی که تقریباً سه ماه پیش موارد Covid-19 در کشور همچنان در حال سقوط است ، هند در میان دو کشور در میان 10 کشور مبتلا به بیماری همه گیر است که هنوز تحت تأثیر موج دوم عفونت ها قرار ندارند. هشت کشور از این موج دوم یا سوم همه گیری را دیده اند یا در میان آن هستند. تنها کشور دیگر در میان 10 کشور که فقط یک موج Covid متحمل شده است آرژانتین است. به نظر می رسد دو یا چند موج همه گیری در کشورهایی که تعداد قابل توجهی عفونت دارند ، امری عادی است. در 15 کشور جهان که بیشترین آسیب را دیده است ، با تعداد کارمندان نزدیک به یک میلیون نفر یا بیشتر ، لهستان تنها کشور دیگری است که تاکنون از یک موج بزرگ آسیب دیده است.