COVID-19: هند از مرز 90 لک عبور می کند | اخبار

20 نوامبر 2020 ، 03:11 PM ISTمنبع: ANI

شمار COVID-19 هند در 20 نوامبر به 90.04 لک رسید. افزایش قابل توجه در موارد جدید COVID-19 به دلیل افزایش 45،882 مورد جدید و 584 مورد مرگ گزارش شده در 24 ساعت گذشته مشاهده شد. در حال حاضر ، 4،43،794 مورد فعال ویروس کرونا در کشور وجود دارد ، در حالی که کل موارد درمان شده 84،28 لک با 44،807 تخلیه جدید است. طبق شورای تحقیقات پزشکی هند (ICMR) ، در 83 نوامبر 10.83 نمونه از نظر ویروس کرونا مورد آزمایش قرار گرفت.