Covid-19: نخست وزیر نارندرا مودی می گوید: چالش ها بهترین ها را در افراد به وجود می آورند اخبار

19 نوامبر 2020 ، 03:55 PM ISTمنبع: TOI.in

نخست وزیر نارندرا مودی در 19 نوامبر از طریق کنفرانس ویدئویی در اجلاس فناوری بنگالورو 2020 شرکت کرد. نخست وزیر مودی گفت ، “همه گیر جهانی COVID-19 شاهد شیوه بی نظیر فناوری ، چه در خانه ، به سبک کار ، مراقبت های بهداشتی و آموزشی بوده است.”