Covid-19: موسسه سرم به دنبال مجوز استفاده اضطراری برای واکسن در هند است. | اخبار

07 دسامبر 2020 ، 10:27 AM ISTمنبع: بار اکنون

اکنون موسسه سرم به دنبال مجوز استفاده اضطراری برای واکسن Covid-19 در هند است. م Instituteسسه سرم هند روز یکشنبه اولین شرکت بومی بود که برای درخواست مجوز استفاده اضطراری برای واکسن Oxford COVID-19 در این کشور به کنترل کننده داروی عمومی هند (DCGI) مراجعه کرد. منابع رسمی گفتند ، این گزارش نیازهای پزشکی برآورده نشده را به دلیل همه گیری و به نفع عموم مردم فراهم کرده است. به همین ترتیب ، یک روز زودتر ، بازوی هندی داروی غول داروسازی Pfizer در ایالات متحده ، پس از اطمینان از چنین ترخیصی در انگلیس و بحرین ، از مجری تنظیم کننده داروی هند برای واکسن Covid-19 خود در این کشور درخواست تأیید کرد.