COVID-19: موارد پس از 46254 عفونت جدید از 83 رقم عبور می کند | اخبار

نوامبر 04 ، 2020 ، 02:19 PM ISTمنبع: ANI

تعداد COVID-19 هند پس از افزایش 46254 مورد جدید و گزارش 514 مرگ در 24 ساعت گذشته ، در 04 نوامبر به 83،13،877 رسید. در حال حاضر ، 5،33،787 مورد فعال در کشور وجود دارد در حالی که کل موارد درمان شده 76،56،478 با 53،357 ترخیص جدید در 24 ساعت گذشته است. طبق شورای تحقیقات پزشکی هند (ICMR) ، 11،29،98،959 نمونه تا 03 نوامبر آزمایش شده و از این 12،09،609 نمونه در 03 نوامبر آزمایش شده است.