Covid-19: موارد جدید هفته هفتم سقوط می کند ، اما روند کاهشی در هند | اخبار

نوامبر 02 ، 2020 ، 08:20 AM ISTمنبع: TOI.in

موارد تازه Covid-19 برای هفتمین هفته متوالی در کشور ادامه داشت ، اما با کاهش نرخ پایین تر. در هفته منتهی به یکشنبه ، در مقایسه با کاهش 16 درصدی در هفته قبل ، 12٪ افت در موارد جدید ثبت شده است. این پنج بار برای اولین بار در پنج هفته بود که افت موارد نسبت به هفته قبل چه از نظر درصد و چه از نظر مطلق کمتر بود. اگر این روند تا هفته های بعدی ادامه یابد ، کشور می تواند شاهد یکسان سازی نمودار Covid-19 باشد ، که در حال حاضر به شدت در حال سقوط است. در طی هفته های 26 اکتبر تا 1 نوامبر تقریباً 3.2 لک موارد جدید گزارش شده است که 42738 کمتر از تعداد هفته قبل است. در آن هفته 19-25 اکتبر ، پرونده های Covid-19 67،490 کاهش یافته بود که بالاترین افت هفتگی تاکنون بوده است.