Covid-19: مرکز نشان می دهد که کل جمعیت هند ممکن است به طور اجباری واکسینه نشوند | اخبار

02 دسامبر 2020 ، 01:45 PM ISTمنبع: بار اکنون

در حالی که هند آماده می شود سال آینده شاهد بزرگترین آزمایش واکسیناسیون علیه Covid-19 باشد ، این مرکز گفته است که اولویت آن اولین واکسیناسیون توده حیاتی جمعیت است. هدف این است که زنجیره انتقال ویروس شکسته شود. به نظر می رسد این نظرات نشان می دهد که ممکن است در ابتدا واکسن اجباری کل نباشد.