Covid-19: مدارس ، مراکز anganwadi ، ساختمانهای پنچایات که به عنوان سایت های واکسیناسیون استفاده می شود | اخبار

06 نوامبر 2020 ، 06:24 PM ISTمنبع: TOI.in

از مدارس ، مراکز آنگانوادی ، ساختمانهای پنچایات و سایر موارد دیگر علاوه بر امکانات بهداشتی به عنوان سایت های واکسیناسیون در دستگاه تلقیح ضد ویروس کرونا استفاده می شود که توسط سیستم عامل دیجیتال وزارت بهداشت اتحادیه کنترل می شود و شامل ارسال پیام کوتاه و تولید QR است. برای ردیابی ذینفعان ، بعد از هر ضربه سریع کد کنید. طبق نقشه ای که توسط یک گروه متخصص تدوین شده است ، دولتهای ایالتی می توانند ساختمانهایی را که می توانند به عنوان غرفه های واکسیناسیون تحت برنامه ویژه ایمن سازی Covid-19 که موازی با برنامه ایمن سازی جهانی فعلی (UIP) است ، شناسایی کنند.