Covid-19: انجمن پزشکی هند از مردم می خواهد در هنگام دیوالی احتیاط بیشتری داشته باشند | اخبار

11 نوامبر 2020 ، ساعت 11:41 بعد از ظهر ISTمنبع: ANI

رئیس انجمن پزشکی هند ، دکتر راژان شارما ، رئیس جمهور در 11 نوامبر از مردم خواست تا در هنگام جشن دیوالی از SOP های COVID-19 پیروی کنند و ویروس را سبک نگیرند. وی همچنین گفت: آلودگی هوا کابوس شهری است و مردم مسئول آن هستند. “ما باید روی افزایش پوشش سبز ، حتی هدایت هوا کار کنیم. اگر ما روی آن کار نکنیم ، مشکل ثابت خواهد ماند. ”