COVID: هند گزارش 45903 مورد جدید | اخبار

نوامبر 09 ، 2020 ، 03:37 PM ISTمنبع: ANI

با 45،903 عفونت جدید COVID-19 ، کل موارد هند به 85،53657 افزایش یافته است. با 490 کشته ، تعداد تلفات به 1،26،611 رسید. پس از كاهش 2،992 مورد در 24 ساعت گذشته ، كل موارد فعال 5،09،673 بود. کل موارد درمان شده در 79،17،373 با 48،405 ترخیص جدید در 24 ساعت گذشته. در کل 11،85،72،192 نمونه آزمایش شده برای COVID-19 تا 8 نوامبر از این تعداد ، 08،35،401 نمونه در 8 نوامبر مورد آزمایش قرار گرفتند.