COVID: موارد درمان شده در نزدیکی علامت 80 لک | اخبار

10 نوامبر 2020 ، 03:46 PM ISTمنبع: ANI

پس از گزارش 38،074 عفونت جدید در 24 ساعت گذشته ، کل موارد هند به 85،91،731 افزایش یافت. 448 مرگ و میر جدید در 24 ساعت گذشته تعداد کشته ها را در این کشور به 1،27،059 نفر رساند. در حال حاضر ، 5،05،265 مورد فعال در هند وجود دارد. کل موارد درمان شده در 24 ساعت گذشته 79،59،406 مورد با 42،033 ترخیص مجدد است. طبق شورای تحقیقات پزشکی هند ، کل نمونه های آزمایش شده تا 9 نوامبر برابر با 11 ، 96 ، 15 ، 857 است.