CM Bhagwant Mann پس از برنده شدن در نظرسنجی های جانبی Jalandhar ادعا می کند: “Hum Surve main nahi, sidhe Sarkar main aate hain…” اخبار

13 مه 2023، 11:22 عصر ISTمنبع: ANI

از آنجایی که حزب Aam Aadmi (AAP) در انتخابات میان‌برانه جالاندهار در پنجاب پیروز شد، آرویند کجریوال، نماینده ملی AAP به همراه باگوانت مان، رئیس‌جمهور پنجاب، کنفرانس مطبوعاتی مشترکی را در 13 مه در دهلی برگزار کردند. در مطبوعات، CM باگوانت مان ادعا کرد که حزب آنها درخواست بر اساس کار خود رای می دهند و بنابراین آنها از سهم رای حزب خود اطلاعی ندارند. “مردم دیگران را شکست داده اند و AAP را بر اساس کار ما برنده انتخابات کرده اند… ما این پیروزی را به عنوان مسئولیت خود برای تحقق امیدهای مردم می دانیم… ما AAP هستیم، ما بانک رای خود را نمی شناسیم. ما در هیچ نظرسنجی حاضر نمی‌شویم، ما مستقیماً به دولت می‌آییم…