CM های UP ، Uttarakhand به دلیل بارش شدید برف ساعت ها در Kedarnath گرفتار شده اند | اخبار

17 نوامبر 2020 ، 03:18 PM ISTمنبع: TOI.in

یوگی آدیتینات UP و سی ام اوتاراخند تریواندرا سینگ راوات روز دوشنبه برای چندین ساعت در Kedarnath گرفتار مانده بودند. حرم هیمالیا در هنگام بسته شدن درگاه های حرم بارش برف سنگین را ثبت کرد. قرار بود 2 CM پس از حضور در مراسم در Kedarnath به زودی به Badrinath بروند. تنها پس از روشن شدن هوا بود که CM ها توانستند سوار بر دستگاه هلی کوپتر شوند.