Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel شخم زدن مزرعه با تراکتور در Akshaya Tritiya | اخبار

22 آوریل 2023، 08:27 عصر ISTمنبع: ANI

بوپش باگل، رئیس وزیر چاتیسگار، در 22 آوریل به مناسبت آکشایا تریتا در رایپور، یک مزرعه را با تراکتور شخم زد و فعالیت های کشاورزی جدیدی را در برنامه آکتی تیهار و ماتی پوجان آغاز کرد. همچنین برای مردم ایالت آرزوی خوشبختی و سعادت کرد. . روز آکشایا تریتا بسیار مبارک در نظر گرفته می شود. کاری که در این روز آغاز شده است به ثمر می رسد. با عزم برای حفاظت از زمین و طبیعت، وزیر ارشد ماتی پوجان مهابهیان را در چاتیسگر راه اندازی کرد. بر این اساس، کشاورزی ارگانیک در ایالت ترویج خواهد شد.

مطالب جدید خواندنی  هند به پاکستان می گوید که دست از حملات تروریستی در خاک ما بردارید. | اخبار