Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel شخم زدن مزرعه با تراکتور در Akshaya Tritiya | اخبار

22 آوریل 2023، 08:27 عصر ISTمنبع: ANI

بوپش باگل، رئیس وزیر چاتیسگار، در 22 آوریل به مناسبت آکشایا تریتا در رایپور، یک مزرعه را با تراکتور شخم زد و فعالیت های کشاورزی جدیدی را در برنامه آکتی تیهار و ماتی پوجان آغاز کرد. همچنین برای مردم ایالت آرزوی خوشبختی و سعادت کرد. . روز آکشایا تریتا بسیار مبارک در نظر گرفته می شود. کاری که در این روز آغاز شده است به ثمر می رسد. با عزم برای حفاظت از زمین و طبیعت، وزیر ارشد ماتی پوجان مهابهیان را در چاتیسگر راه اندازی کرد. بر این اساس، کشاورزی ارگانیک در ایالت ترویج خواهد شد.