char dam: آماده سازی برای Char Dham yatra در حال انجام است، آب شدن سریع برف باعث نگرانی است | اخبار

16 آوریل 2023، 10:34 صبح ISTمنبع: PTI

Char Dham Yatra، یکی از مهم ترین زیارتگاه های هندوها در هند، چهار مکان مقدس در اوتاراکند را پوشش می دهد. امسال، آب شدن برف در مسیر چهاردهم زودتر از حد معمول آغاز شده است که باعث نگرانی مردم محلی شده است، زیرا ممکن است به بحران آب آشامیدنی در منطقه منجر شود. تعداد فداییانی که انتظار می رود در یاترا شرکت کنند. تعمیر جاده ها در طول مسیر بخش عمده ای از این آمادگی ها است. پوشکار سینگ دهمی، وزیر ارشد اوتاراکند، اطمینان داده است که دولت ایالت ترتیباتی را برای اطمینان از یک چاردم یاترای روان و بدون دردسر در سال جاری انجام داده است.