Cated on cam: لحظه ای که مهاجمان ناشناس عتیق احمد و برادرش را به ضرب گلوله کشتند | اخبار

15 آوریل 2023، 11:35 عصر ISTمنبع: بار در حال حاضر

تصاویری آزاردهنده! صلاحدید بیننده توصیه می شود…حداقل 2-3 مهاجم ناشناس، گانگستر مخوف عتیق احمد و برادرش اشرف را هنگامی که این دو نفر برای معاینه پزشکی در پرایاگرج برده می شدند، کشتند. عتیق و اشرف هنگامی که در حال گفتگو با خبرنگاران بودند، از نقطه ضعف تیراندازی کردند. منابع می گویند برخی از مهاجمان دستگیر شده اند. در حال حاضر مشخص نیست چه کسی به این برادران شلیک کرده است و انگیزه آنها چه بوده است.