bjp: Odisha CM پیروزی میان‌برانه BJP Jharsuguda را جشن می‌گیرد. آن را نتیجه “حکومت مردمی” حزب می داند | اخبار

14 مه 2023، 06:24 عصر ISTمنبع: ANI

همانطور که BJP حاکم در ایالت در انتخابات میان‌دوره‌ای Jharsuguda پیروز شد، نوین پاتناک، وزیر ارشد اودیشا در 13 مه در Bhubaneswar از BJP به رهبری مودی تمجید کرد و این حزب را دولت مردم نامید. با جشن گرفتن این پیروزی، CM همچنین گفت که “حکومت طرفدار مردم همیشه برنده است” و پیروزی هیچ ربطی به حزب تک موتوره یا دو موتوره بودن حزب ندارد. پاتنایک گفت: “تک موتور یا دو موتور مهم نیست، حکومت برای مردم مهم است، حکومت طرفدار مردم همیشه برنده است.”