bjp: Odisha CM پیروزی میان‌برانه BJP Jharsuguda را جشن می‌گیرد. آن را نتیجه “حکومت مردمی” حزب می داند | اخبار

14 مه 2023، 06:24 عصر ISTمنبع: ANI

همانطور که BJP حاکم در ایالت در انتخابات میان‌دوره‌ای Jharsuguda پیروز شد، نوین پاتناک، وزیر ارشد اودیشا در 13 مه در Bhubaneswar از BJP به رهبری مودی تمجید کرد و این حزب را دولت مردم نامید. با جشن گرفتن این پیروزی، CM همچنین گفت که “حکومت طرفدار مردم همیشه برنده است” و پیروزی هیچ ربطی به حزب تک موتوره یا دو موتوره بودن حزب ندارد. پاتنایک گفت: “تک موتور یا دو موتور مهم نیست، حکومت برای مردم مهم است، حکومت طرفدار مردم همیشه برنده است.”

مطالب جدید خواندنی  'Govt کمیته هماهنگی تمام هند Kisan Sangharsh را برای گفتگو در تاریخ 01 دسامبر دعوت نکرد': سردار سینگ | اخبار