BJP MLA شانکار قوش در توییتر تهدید به مرگ می شود، TMC را عامل تهدید کننده می داند | اخبار

29 آوریل 2023، 10:31 عصر ISTمنبع: ANI

BJP MLA Shankar Ghosh در 29 آوریل، از یک شرور ناشناس در توئیتر در Siliguri بنگال غربی تهدید به مرگ شد. MLA شکایتی علیه این تهدید در ایستگاه پلیس مجاور تسلیم کرد. در همین رابطه، MLA گفت: «از یک شرور ناشناس که در توییتی مرا تهدید به مرگ کرده بود، شکایت کرد. این همان روشی است که مریتونجی بارمن تهدید به مرگ شد و بعداً کشته شد. این دسته خاص برای تبلیغات TMC استفاده می شود و ‘TMC Nobo Jowar’ نیز در این پست تگ شده است. این تهدید پس از آن بود که من در مورد منبع پول برای برگزاری چنین برنامه های بزرگ توسط TMC سوال کردم. هر روز می توانم سرنگون شوم زیرا سی ام می گوید که حتی یک پسر معلول ذهنی هم می تواند یک تپانچه 9 میلی متری بگیرد. فقط می‌خواهم مردم بدانند که در حال حاضر چقدر ناامن هستند.»