BJP ناامید است، تلاش هایی که برای گسترش نفرت انجام می شود تاسف بار است: بوپش بغل در مورد حادثه Bemetara

11 آوریل 2023، 09:48 عصر ISTمنبع: ANI

بوپش باگل، وزیر ارشد چاتیسگار، در 11 آوریل در مورد حادثه Bemetara صحبت کرد که حزب بهاراتیا جاناتا ناامید شده است. وی همچنین گفت که تلاش هایی که برای نفرت پراکنی انجام می شود مایه تاسف است. “BJP ناامید است و آنها هیچ مشکلی ندارند. مردم در کل ایالت در صلح و آرامش زندگی می کنند، اما تلاش هایی که برای گسترش نفرت انجام می شود مایه تاسف است. جنایتکاران پس از این حادثه دستگیر شدند و چه اقدامی می توان سریعتر از این انجام داد.