Bihar از هنجارهای COVID پیروی نکرده است: وزارت بهداشت | اخبار

10 نوامبر 2020 ، 10:01 PM ISTمنبع: ANI

وزارت بهداشت اتحادیه در تاریخ 10 نوامبر از اقدامات پیشگیرانه اتخاذ شده برای انجام انتخابات اخیر بحار مطلع شد. وزیر راجش بههسان گفت ، “بیهار تاکنون بیش از یک آزمایش کرور COVID انجام داده است. در طی مبارزات انتخاباتی بهار ، تیم مرکزی ما هنجارهای COVID-19 مانند استفاده از ماسک ، فاصله اجتماعی و ضد عفونی دست را کمتر از رضایت بخش دانست. اما هنگامی که یافته ها را ارائه دادیم ، اقدامات اصلاحی توسط بیهار آغاز شد. “