Bhupinder Hooda CM سابق هاریانا در حمایت از کشتی گیران ایستاده است. به اعتراض در دهلی پیوست | اخبار

05 مه 2023، 01:23 صبح ISTمنبع: ANI

بوپیندر اس هودا، رئیس سابق هاریانا و رهبر کنگره، برای نشان دادن همبستگی خود با کشتی گیران، به اعتراض کشتی گیران در 4 می در دهلی پیوست. CM سابق هاریانا در حالی که در طول اعتراض در کنار کشتی گیران نشسته بود، با کشتی گیران تعامل داشت. بسیاری از کشتی‌گیران همراه با برخی از نام‌های مطرح این رشته به دلیل یک پرونده آزار و اذیت، رئیس فدراسیون کشتی هند، بریج بوشان شاران سینگ، اعتراض کرده‌اند. زنان کشتی گیر از جمله یک خردسال، رئیس WFI را به آزار و اذیت متهم کردند. برای همین یک FIR ثبت شده است، ضمنا تحقیقات در این باره ادامه دارد.