Atmanirbhar Bharat 3.0: Govt طرح شغلی جدیدی را راه اندازی می کند | اخبار

12 نوامبر 2020 ، 03:38 PM ISTمنبع: Times Now

نیرما کالا سایتارامان ، وزیر دارایی اتحادیه ، امروز در یک کنفرانس مطبوعاتی ، اقدامات گسترده ای را به عنوان بخشی از Atmanirbhar Bharat 3.0 اعلام کرد. 12 اعلامیه تحت Aatmanirbhar Bharat 3.0 بالغ بر 2.65 روپیه کرور است. محرک جدید شامل 65000 کرور یارانه کود برای کشاورزان است. FM Sitharaman همچنین هزینه اضافی 10 هزار کروری برای نخست وزیر Garib Kalyan Rozgar Yojana را اعلام کرد. وزیر دارایی همچنین از تعدیل قوانین مالیات بر درآمد برای اجازه فروش واحدهای مسکونی اولیه با ارزش حداکثر 2 کرور زیر نرخ دایره خبر داد.