apple: اپل اولین فروشگاه خود را در Bandra بمبئی راه اندازی می کند | اخبار

18 آوریل 2023، 09:04 صبح ISTمنبع: TOI.in

اپل افتتاح دو فروشگاه اول خود را در هند اعلام کرده است که نشان دهنده گسترش قابل توجهی برای غول فناوری است زیرا بیش از 25 سال فعالیت در این کشور را جشن می گیرد. این فروشگاه ها که در بمبئی و دهلی واقع شده اند به گونه ای طراحی شده اند که ظاهر و احساس محلی را منعکس کنند. اولین فروشگاه در 18 آوریل در بمبئی افتتاح می شود و پس از آن فروشگاه دهلی در 20 آوریل افتتاح می شود.