AAP وضعیت “حزب ملی” را جشن می گیرد | اخبار

11 آوریل 2023، ساعت 12:55 عصر ISTمنبع: TOI.in

آرویند کجریوال، نماینده ملی آن و وزیر ارشد دهلی پس از اینکه کمیسیون انتخابات روز دوشنبه به رسمیت شناخته شد، گفت که برای AAP چیزی کمتر از یک “معجزه” نیست که در چنین مدت کوتاهی به وضعیت حزب ملی دست یابد. کجریوال مردم را به خاطر به رسمیت شناختن اعتبار می‌دانست و از خداوند برکت می‌خواست تا حزبش بتواند انتظارات آنها را برآورده کند. بلافاصله پس از اعلام کمیسیون انتخابات، او به زبان هندی توییت کرد: “حزب ملی در این مدت کوتاه؟ این چیزی کمتر از یک معجزه نیست. به همه تبریک می گویم.”