7-8 سرباز پاکستانی که در تلافی تلافی ارتش هند در امتداد LoC | کشته شدند اخبار

13 نوامبر 2020 ، ساعت 11:04 بعد از ظهر ISTمنبع: ANI

حدود 7 تا 8 سرباز ارتش پاکستان کشته شدند و 10-12 نفر مجروح شدند که ارتش هند در 13 نوامبر به تلافی در نقض آتش بس توسط پاکستان در امتداد خط کنترل (LoC) در جامو و کشمیر اقدام کرد. ارتش هند پناهگاه های سراسر کشور را نابود کرد خط کنترل در چندین مکان. سنگرها از مخازن مخفی بود. به گفته ارتش هند ، تعداد زیادی از سنگرهای ارتش پاکستان ، تخلیه سوخت و سکوی پرتاب نیز از بین رفته است.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>