7-8 سرباز پاکستانی که در تلافی تلافی ارتش هند در امتداد LoC | کشته شدند اخبار

13 نوامبر 2020 ، ساعت 11:04 بعد از ظهر ISTمنبع: ANI

حدود 7 تا 8 سرباز ارتش پاکستان کشته شدند و 10-12 نفر مجروح شدند که ارتش هند در 13 نوامبر به تلافی در نقض آتش بس توسط پاکستان در امتداد خط کنترل (LoC) در جامو و کشمیر اقدام کرد. ارتش هند پناهگاه های سراسر کشور را نابود کرد خط کنترل در چندین مکان. سنگرها از مخازن مخفی بود. به گفته ارتش هند ، تعداد زیادی از سنگرهای ارتش پاکستان ، تخلیه سوخت و سکوی پرتاب نیز از بین رفته است.