551 امین سالگرد تولد گورو ناناک دیو: هند برای مدت کوتاهی راهروی کارتارپور را برای ایثارگران بازگشایی کرد | اخبار

29 نوامبر 2020 ، 08:00 AM ISTمنبع: TOI.in

هند در 27 نوامبر به مناسبت 551 مین سالگرد تولد گورو ناناک دیو دالان کارتارپور صاحب را بازگشایی کرد. کریدور کارتارپور در ماه مارس به دلیل بیماری همه گیر COVID-19 توسط دولت هند بسته شد. برای بزرگداشت سالگرد مرگ ماهاراجا رانجیت سینگ ، برای مدت کوتاهی در ماه ژوئن بازگشایی شد. 551 امین سالگرد تولد Guru Nanak Dev ji در سراسر جهان در 30 نوامبر سال 2020 جشن گرفته می شود. سال گذشته ضلع هند از راهرو کارتارپور افتتاح شد.