51.76٪ مردم در مرحله اول انتخابات DDC رأی دادند: کمیساریای انتخابات J&K | اخبار

28 نوامبر 2020 ، ساعت 11:01 بعد از ظهر ISTمنبع: ANI

چهل و سه حوزه انتخابیه در مرحله اول شورای توسعه منطقه (DDC) در جامو و کشمیر در 28 نوامبر برای انتخابات شرکت کردند. 51.76٪ مردم در J&K رأی داده اند که 64.2٪ مردم در بخش جامو و 40.65٪ در کشمیر رأی می دهند. بخش ، هنگام اطلاع رسانی در مورد رسانه ها ، به کمیساریای انتخابات J&K ، KK Sharma ، اطلاع داد.