41000 خانوار از 61 پروژه جل جیوان در شاپیان دورافتاده بهره مند می شوند | اخبار

11 نوامبر 2020 ، 05:30 AM ISTمنبع: ANI

سال آینده ، به لطف 61 پروژه تحت نخست وزیری جال جیوان که توسط بخش جل شاکتی در منطقه کشمیر جنوبی اجرا می شود ، حدود 41000 خانوار از راه دور شاپیان آب 24 ساعته دریافت می کنند. عرفان احمد ، مهندس اجرایی PHE ، شاپیان ، به ANI گفت: “هدف برای تکمیل پروژه اوت 2021 است.” در حال حاضر ، کارمندان اداره جل شاکتی در حال نصب لوله های آب جدید در چندین روستا هستند تا از تأمین 24 ساعته روستاییان اطمینان حاصل کنند. ساکنان محلی بلوار کلار در شپیان با استقبال از این مرحله اظهار داشتند که اکنون می توانند آب آشامیدنی تمیز دریافت کنند. هدف این مأموریت تأمین اتصالات خانگی عملکردی شیر برای هر خانوار روستایی با اولویت مناطق کویری / مستعد خشکسالی و مرزی ، مدارس ، آنگانوادی ها و مراکز بهداشتی است.