40،000 حادثه آتش سوزی کلش در سال 2020 گزارش شده است: هیئت کنترل آلودگی پنجاب | اخبار

05 نوامبر 2020 ، 03:41 PM ISTمنبع: ANI

GS Gill در گفتگو با ANI در لوديانا ، مهندس محيط زيست هيئت كنترل آلودگي پنجاب (PPCB) گفت كه در سال جاري 40000 حادثه (از سوخته خرد) گزارش شده است. وی گفت ، “طبق داده های مرکز سنجش از دور پنجاب (PRSC) ، تاکنون امسال حدود 40،000 حادثه (سوختن کلش) گزارش شده است. پارسال 25000 بود. حوادث عمدتاً در ولسوالی های سنگرور ، باتیندا و ترن تاران گزارش شده است. ‘ گیل افزود: “حدود 20 FIR ثبت شده و 49 پرونده در دادگاه است.”

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>