4 دختر داستان کرالا چه کسانی هستند و داستان واقعی آنها چیست؟ ویدیو را تماشا کنید تا متوجه شوید… | اخبار

17 مه 2023، 11:44 عصر ISTمنبع: ANI

داستان کرالا بازیگران داستان واقعی: پس از اکران فیلم “داستان کرالا”، به طور مداوم تیتر اخبار شده است. این فیلم جنجالی صنعت را با درآمد خود غافلگیر کرده است. کانون توجه چهار دختر در فیلم است: شالینی اوننیکریشنان، نیما، گیتنجالی و آسیفا. داستان آنها همه را شوکه کرده است. بازی درخشان همه این بازیگران در فیلم مورد تحسین قرار می گیرد. آیا می دانید این چهار دختر فیلم چه کسانی هستند و داستان واقعی آنها چیست؟ اگر نه، پس این ویدیو برای شماست…