4 تروریست در جریان برخورد با نیروهای امنیتی در ناگروتا J & K کشته شدند | اخبار

19 نوامبر 2020 ، 04:09 PM ISTمنبع: بار اکنون

موکش سینگ ، IG ، منطقه جامو ، گفت: “در طی یک بررسی معمول ، یک کامیون ساعت 5 صبح رهگیری شد. راننده کامیون فرار کرد. در طی جستجو ، سربازان و پلیس CRPF با استفاده از مهمات سنگین و نارنجک مورد شلیک قرار گرفتند. بیشتر نیروها فراخوانده شدند و این برخورد 3 ساعت ادامه داشت. ” وی افزود: “در این برخورد 4 تروریست کشته شدند. 11 قبضه اسلحه AK-47 ، 3 قبضه اسلحه ، 29 قبضه نارنجک و سایر وسایل از آنها کشف شد. به نظر می رسد آنها به قصد انجام کار بزرگی نفوذ کرده بودند و به سمت دره کشمیر حرکت می کردند.” .

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>