3 تیرانداز عتیق احمد و برادر اشرف به دادگاه CJM در پرایاگرج منتقل شدند | اخبار

19 آوریل 2023، 05:50 عصر ISTمنبع: ANI

سه مهاجم گانگستر فقید عتیق احمد در 19 آوریل به دادگاه Prayagraj CJM در اوتار پرادش منتقل شدند. سه تیرانداز جوان عتیق احمد و برادرش اشرف را در پرایاگراج در حالی که آنها را از معاینه پزشکی خود در 15 آوریل بازگردانده بودند تیراندازی کردند. پلیس اوتار پرادش به دنبال بازداشت تیرانداز برای بازجویی از آنها در مورد این پرونده است. پیش از این، سه تیرانداز در زندان پراتاپگره قرار گرفتند. در همین حال، در 15 آوریل، عتیق احمد و برادرش اشرف برای انجام معاینات پزشکی خود در پرایاگراج به بیمارستان منتقل شدند. تیراندازان هر دو را در حالی که در حال تعامل با رسانه ها بودند، کشتند.