24 زندانی پاکستانی از طریق مرز عطاری و واگاه به کشورشان فرستاده شدند | اخبار

نوامبر 24 ، 2020 ، 09:03 PM ISTمنبع: ANI

24 زندانی پاکستانی از جمله 20 صیاد در 24 نوامبر از طریق مرز عطاری و واگاه به پاکستان بازگردانده می شوند. آنها پس از اتمام مدت حبس به کشورشان فرستاده شدند. امنیت شدید در مرز مستقر شد. آرون پال سینگ ، افسر پروتکل مرزی واگاه ، گفت: “تقریباً 20 ماهیگیر به اشتباه وارد هند شده و زندان خود را به اتمام رسانده اند. آنها به پاکستان تحویل داده می شوند.”