Monthly Archives ژوئن 2021

آموزش زبان انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی

همانطور که می‌دانید، یادگیری زبان در دنیای امروزی بسیار حائز اهمیت بوده و از ضرورت زیادی برخوردار است. به همین دلیل همه ما باید دیر یا زود، به تقویت مهارتهای خود در آموزش زبان انگلیسی بپردازیم، چرا میتوان گفت انگلیسی رایجترین زبان گفتاری در دنیا بوده، و داشتن سفرهای بین المللی و یا حتی مواجه شدن با یک فرد انگلیسی زبان، اهمیت آموزش زبان انگلیسی را دو چندان خواهد کرد.

یکی از مهمترین عوامل برای یادگیری این زبان این است که انگلیسی زبان علمی جهانیان بوده و...

Read More

شما بعد از سفر هم ، خودرو را چک می کنید؟

شما بعد از سفر هم ، خودرو را چک می کنید؟

سفر با خودروی شخصی یکی از گزینه‌های مناسب برای سفر است. در این بین هر چند با آغاز سفرهای تابستانی بسیاری از مالکان برای حفظ ایمنی و سلامت‌ خود و خانواده‌شان، بخش‌های مختلف خودرو را مورد بررسی قرار می‌دهند تا سفر ایمن و راحتی داشته باشند اما بعد از اتمام سفر توجه چندانی به وضعیت عمومی خودروی شخصی خود ندارند. حال آنکه کارشناسان تاکید بسیاری بر بازدید و چک کردن خودرو بعد از سفر دارند...

Read More