2 کادر NSCN-IM پس از برخورد با پلیس در بیمارستان بستری شدند | اخبار

08 نوامبر 2020 ، 08:58 PM ISTمنبع: ANI

درگیری بین پلیس و دو کادر شورای ملی سوسیالیست ناگالند (NSCN) -IM در منطقه بیشنوپور مانیپور رخ داد. دو کادر NSCN- (IM) پس از آسیب دیدگی در هنگام برخورد در بیمارستان بستری شدند. این برخورد در 07 اکتبر در جاده Old Cachar در نزدیکی Laimton رخ داد. پلیس پس از دستگیری اسلحه و مهمات را از آنها کشف کرد.