2 کادر NSCN-IM پس از برخورد با پلیس در بیمارستان بستری شدند | اخبار

08 نوامبر 2020 ، 08:58 PM ISTمنبع: ANI

درگیری بین پلیس و دو کادر شورای ملی سوسیالیست ناگالند (NSCN) -IM در منطقه بیشنوپور مانیپور رخ داد. دو کادر NSCN- (IM) پس از آسیب دیدگی در هنگام برخورد در بیمارستان بستری شدند. این برخورد در 07 اکتبر در جاده Old Cachar در نزدیکی Laimton رخ داد. پلیس پس از دستگیری اسلحه و مهمات را از آنها کشف کرد.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>