140 سلاح در نقاط مختلف مانیپور تسلیم شدند | اخبار

02 ژوئن 2023، 02:16 عصر ISTمنبع: TOI.in

در مجموع 140 اسلحه از جمله اسلحه در نقاط مختلف مانیپور روز جمعه تسلیم شد. این یک روز پس از آن صورت می گیرد که وزیر کشور آمیت شاه دو تصمیم اصلی را مبنی بر ایجاد یک فرماندهی واحد بین سازمانی در مانیپور و تصمیم برای شروع یک عملیات شانه کردن گسترده از روز جمعه اعلام کرد که مستلزم برخورد قانونی شدید علیه شورشیان کشف شده حامل سلاح در نقض قوانین است. تعلیق مداوم عملیات (SOO).