1200 موزه خصوصی دولتی در نمایشگاه بین المللی موزه شرکت می کنند: وزیر فرهنگ اتحادیه | اخبار

11 مه 2023، ساعت 12:55 صبح ISTمنبع: ANI

وزیر فرهنگ اتحادیه جی کیشان ردی در نمایشگاه بین المللی موزه که توسط دولت هند از 18 تا 20 می برگزار می شود صحبت کرد. وی ضمن صحبت با رسانه ها اعلام کرد که حدود 1200 موزه خصوصی و دولتی در این رویداد شرکت خواهند کرد. وی همچنین گفت که نخست وزیر نارندرا مودی در تاریخ 18 مه نمایشگاه بین المللی گردشگری سه روزه را در دهلی نو افتتاح خواهد کرد. نمایندگان حدود 1200 موزه خصوصی و دولتی در این رویداد شرکت خواهند کرد. نخست وزیر نارندرا مودی نمایشگاه بین المللی گردشگری سه روزه را در 18 می در دهلی افتتاح خواهد کرد که طی آن مجموعه ای از فعالیت های فرهنگی سازماندهی خواهد شد.